Åpningstider sommeren 2019

Lørenskog bibliotek

Sommeråpningstider fra 24. juni til 18. august:
Mandag-torsdag: kl. 10.00-18.00
Fredag: kl. 10.00-15.00
Lørdag-søndag: stengt

Biblioteket er meråpent mellom kl. 7.00 og 23.00. Les mer om meråpent bibliotek.

Lørenskog kino

Kinoen holder åpent hver dag i sommer unntatt 8.-9. juli.
Se kinoprogrammet på kinoens nettsider.

Veiviseren i Lørenskog hus – møteplass, kafé og aktiviteter

Sommeråpningstider fra 1. juli til 4. august:
Mandag-fredag: kl. 10.00-14.00
Lørdag-søndag: stengt
Se Veiviserens facebookside for mer informasjon

Kulturhuset

Stengt fra 1. juli til 4. august.

Kjenn folkebad

På grunn av reparasjoner blir Kjenn folkebad sommerstengt fra og med 17. juni.
Vi håper å åpne igjen tirsdag 6. august.

Frivilligsentralen

Stengt fra 1. juli til 5. august.
Se frivilligsentralens nettsider for oppstart av aktiviteter til høsten.

Aktivitetshuset Volt

Stengt fra 8. juli til 18. august.

Lørenskog musikk- og kulturskole

Siste undervisningsdag: 21. juni
Første undervisningsdag etter ferien: 20. august
Administrasjonen har ferie 1. juli-5. august

Ragnhild Bergheim og Anita Patel sammen med prisvinnerne (foto: Gard Haglund)

Kulturstipend og idrettsstipend 2019

Lørenskog kommunes kulturstipend og idrettsstipend ble delt ut i forbindelse med kommunestyremøtet 19. juni.

Mottakere av kommunens kulturstipend:

  • Saba Sabetrasekh (18 år. Produksjon og utøvelse av musikk.)
  • Lisa Heggernes Njaa (18 år. Trompet)

» Les mer om Lørenskog kommunes kulturstipend

Mottakere av kommunens idrettsstipend:

  • Emilie Raaum Closs (20 år. Fotball)
  • Katarina Evensen Wetzel (16 år. Bordtennis)

» Les mer om Lørenskog kommunes idrettsstipend

Stipendene ble utdelt av ordfører Ragnhild Bergheim og leder for kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget, Anita Patel.

Ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunestyret behandlet ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 i sitt møte 19. juni.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

  1. Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023, vedtas slik den foreligger vedlagt denne sak. 
  2. Anleggsplanen for ordinære idrettsanlegg og anleggsplanen for nærmiljøanlegg, vedtas som retningsgivende for perioden 2019-2023. Anleggsplanene skal rulleres hvert år.
  3. Ethvert enkelttiltak som fordrer kommunal finansiering eller delfinansiering, må være vedtatt i kommunens budsjett før igangsetting finner sted.
  4. Kommunestyret ber om at det utredes for nytt garderobeanlegg kombinert med klubbhus på Fjellhamar stadion.
  5. Kommunestyret ber om at det ses nærmere på muligheten for skistadion, lysløype/kunstsnøanlegg på Losby.
To hester (foto: Bård Pedersen)

Rideleir i sommer

Losby ridesenter arrangerer rideleir i ukene 26, 31, 32 og 33.

Elevene leveres i stallen klokken 08.00 og kan hentes klokken 15.00 (senere hentetidspunkt kan avtales). Matpakke medbringes. Det er kafé på stedet, så ha med lommepenger. 

Elevene får være med på fôring, stallarbeid og stell av hest. Det ris to økter hver dag, en på bane (45-60 minutter) og en på tur (1-2 timer). Noen av dagene kan det bli en langtur med grilling og eventuelt bading om været er bra.

Prisen er 600 kr per dag, rabattert pris er 2 500 kr for hel uke (mandag-fredag). 

Bindende påmelding sendes på e-post til rideleir@losbyridesenter.no. Faktura blir sendt ut og skal være betalt i god tid før start.

» Les mer

Momskompensasjon til frivillige lag og foreninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. 

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her finner dere også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019.

» Les mer

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen