Varsel: Det er oppdaget blågrønnalger i Langvannet og i Vesletjern

Vi anbefaler at man ikke bader i Langvannet eller i Vesletjern. Hunder bør heller ikke bade i eller drikke vannet.
Om noen har vært i kontakt med vannet og får symptomer, kan fastlege eller legevakten kontaktes for vurdering.

Les mer om blågrønnalger og mulige symptomer på Lørenskog kommunes hjemmeside.

Se også Folkehelseinstituttets faktabrosjyre om blågrønnalger.


Vikingskipet Mjøsen Lange

Losbydagen 2016

Losbydagen avholdes i år søndag 28. august. Losbydagen er en årlig tradisjon, og blir i år avholdt for 24. gang. Dagen er en familiedag med ulike aktiviteter og stands, hovedsakelig fra det lokale organisasjonslivet, men også noen eksterne. 

» Se hele programmet (pdf)

» Les mer

Milorg-hula
(foto: S. Adorsen)

Tur til Milorghulen med kåseri

Søndag 4. september kl. 13.00-15.00.

Alf Stefferud tar oss med til Milorghulen ved Åmotdammen. Hulen var skjulested for våpen etter et våpenslipp i 1945. Stefferud vil også fortelle om Milorgs aksjoner i Østmarka.

Oppmøte: Skihytta, se kart. Turen opp fra skihytta er noe ulendt og det anbefales gode sko.

Arrangementet er åpent for alle. Gjør dette til en flergenerasjonstur.

Påmelding innen 30. august til mso@lorenskog.kommune.no eller på telefon 67 93 44 60.

» Les mer

Ill.: colourbox.com

Kulturprogram høsten 2016

Høsten er i gang, og vi har varierte kulturprogram i Lørenskog

» Se vår arrangementskalender Lørenskog Arena

Vi har også trykt opp en rekke kulturprogram, som kan hentes flere steder, blant annet i Lørenskog hus.
Publikasjonene kan også lastes ned her:

» Lørenskog bibliotek høsten 2016 (pdf)
» Lørenskog hus høst/vinter 2016 (pdf)
» Kultur 60+ høsten 2016 (pdf)
» Tilrettelagte fritidsaktiviteter høst 2016/vår 2017 (pdf)

Se for øvrig nettsidene til Lørenskog hus, Lørenskog kino, Lørenskog bibliotek og aktivitetshuset Volt.

Norsk kulturindeks og Norsk idrettsindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt fra Telemarkforskning over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Lørenskog kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner, Akershus og landsgjennomsnittet. 

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner, regioner og fylker. Norsk idrettsindeks bygger videre på det arbeidet Telemarksforsking har gjort på kulturfeltet med Norsk kulturindeks. Indeksen er basert på tall fra idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund og anleggsdata fra anleggsregisteret. I Norsk idrettsindeks ser vi spesielt på sammenhengen mellom idrettsaktivitet og anleggskapasitet. Rapporten inneholder også annen relevant statistikk om lokal idrett og idrettspolitikk. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Lørenskog kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner, Akershus og landet.

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her finner dere også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016.

» Les mer

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen