Informasjon om koronaviruset

Lørenskog kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om koronaviruset. For å hindre ytterligere spredning av koronavirus stenger vi kultur- og idrettsarenaer og avlyser forestillinger:

Alle aktiviteter og tilbud i Lørenskog hus stenges fra og med 12. mars og foreløpig fram til etter påske, tirsdag 14. april. Dette inkluderer alle arrangementer i salene, alle kinoforestillinger, Lørenskog bibliotek, aktivitetshuset Volt, servering og aktiviteter i Veiviseren, frivilligsentralen og Lørenskog musikk- og kulturskole.

Alle kommunale idrettsanlegg stenges fra og med 12. mars. Anleggene stenges i første omgang fram til etter påske. Dette inkluderer kommunens flerbrukshaller, fotballanlegg, svømmehaller, Kjenn folkebad, BUA utlånssentral og gymsaler på kommunens skoler. Dette gjelder også våre aktivitetsparker utendørs: Mailand aktivitetspark og Sørlihavna aktivitetspark og skateparken på Mailand. 

Kommunens fritidsklubber, kulturkafeen og Fridays holder stengt inntil videre. Alle lekeplasser og aktivitetsflater på skoler, i barnehager, borettslag og velforeninger er stengt.

Lørenskog bygdemuseum og Losby besøksgård holder også stengt inntil videre.

Kommunens hundeluftejorde er også stengt.

For ytterligere informasjon om kommunens tiltak vedrørende koronavirus, se Lørenskog kommunes hjemmeside: https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen