Høring av planforslag – Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Kommunestyret vedtok i sak 026/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 ut på høring.

» Her kan du lese hele planen

Eventuelle merknader eller innspill til planforslaget sendes per e-post til kultur@lorenskog.kommune.no innen 3. mai.

Veiviseren i Lørenskog hus - Lørenskogs nye møteplass

30. mars åpner Lørenskogs nye møteplass. Kafeen Veiviseren i 1. etasje på Lørenskog hus blir husets nye «hjerte», og skal romme både kultur, seniortreffsted og frivillighet.

Les artikkel om Veiviseren i Romerikes Blad

Rehabilitering av Vasshjulet

Rehabiliteringen av Vasshjulet i Losby er nå godt i gang.

11. februar ble hjulet løftet ut og arbeidene med muren kunne starte.

Foruten restaurering av steinmurer og selve hjulet vil det settes opp nytt vernetak og lages gangbru. Gangbrua skal forbindes med ny gangsti opp til veien, på vestsiden. Både området og Vasshjulet skal gjøres mer tilgjengelig, og det skal settes opp bord og benker på nordsiden av Vasshjulet. Ved planlegging av det nye anlegget er det tatt hensyn til krav om universell utforming.

Vasshjulet står ved Losbyelva nord for Mønevann. Det ble bygget ca. 1865 og var drivverket for Østmorksaga. Lørenskog kommune fikk i 1957 godkjenning for å bruke vasshjulmotivet i kommunevåpenet.

» Les mer

Tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus

Akershus fylkeskommune har opprettet en ny tilskuddsordning for frivilligheten. Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler i Akershus.

Les mer om ordningen på fylkeskommunens hjemmeside

Søknadsfrist er 30. april.

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen