Musikk for alle

Musikkinstrumenter

Musikkinstrumenter
(foto: colourbox.com)

Tid: Lørdag 25. november 2017 kl. 11.30-13.30
 
Sted: Fjellhamar fritidsklubb
Pris: Gratis
 

Dissimilis Norge samarbeider med Lørenskog kommune om «Musikk for alle». Dette er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha plass i det kulturelle landskapet og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. Vårt arbeid og våre aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

«Musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Det er tilrettelagt for rullestolbrukere. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Sted: Fjellhamar fritidsklubb, Marcus Thranes vei 85, 1472 Fjellhamar (Paviljongen bak Fjellhamarhallen)
Datoer høsten 2017: 26. august – 23. september – 28. oktober – 25. november
Tidspunkt: kl. 11.30 til 13.30

«Musikk for alle» arrangeres i samarbeid med Helse og omsorg og Kultur i Lørenskog kommune.

» Info på urdu (pdf)

En stor takk til Lørenskog Røde Kors og Den vietnamesiske flyktningeforening i Lørenskog for deres bidrag.

Kontakt: Koordinerende enhet v/Hilde eller Lillian tlf. 67 93 46 60/64 
eller post@dissimilis.no / tlf. 67 17 48 80

Sist oppdatert: 14.08.2017

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen