Lunsjkultur 60+ - Filosofisk kafé med Vigdis Ekeberg

Lunsjkultur 60+ - Filosofisk kafé med Vigdis Ekeberg
Tid: Tirsdag 5. mars 2019 kl. 12.00 (kjøp billett)
 
Sted: Lørenskog hus, Vasshjulet
Pris: Kr. 170
 

Noe av målet med en filosofisk kafé er "å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske". Vi reflekterer i fellesskap og søker å hjelpe hverandre til å forstå mer. Målet er ikke først og fremst et endelig svar, men snarere å forstå mer av temaer som i seg selv er store og kanskje uoversiktlige. I den filosofiske kafeen gjør vi filosofering til noe livsnært og dialogbasert.  

Tema for dagens kafé blir: Eksistensielle perspektiver på aldring. 

Den filosofiske kaféen åpnes på ulike måter for å gi deltakerne et utgangspunkt for refleksjon. Vi starter den filosofiske kaféen ved å gi en lett tilgjengelig innledning om temaet fra det fagfilosofiske feltet, leser en kort relevant tekst (filosofisk eller skjønnlitterær) eller stiller noen åpne spørsmål omkring temaet.  

Vigdis Ekeberg bor i Lørenskog og har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev en avhandling om integritet. I tillegg har hun en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI. Hun er også utdannet filosofisk praktiker. Filosofisk praksisutdannelsen er en spesialisering i å bedrive dialogbasert filosofi utenfor det fagfilosofiske feltet. Hun var med på å stifte Norsk selskap for filosofisk praksis i 1998.

Sist oppdatert: 27.11.2018

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen