Høring: oppstart av navnesak - Skårerødegården

Kartverket har reist navnesak for å få avklart riktig skrivemåte på gården Skårerødegården/Skårer-Øgarden/Skårer-Ødegården/Skårigarden med underliggende bruk. Navnesaken er nå ute på høring.

Høringsinnspill kan sendes kultur@lorenskog.kommune.no innen 3. november.

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene har bedt Kartverket om å reise navnesak for å få avklart riktig skrivemåte på gården Skårerødegården/Skårer-Øgarden (gård 106) med underliggende bruk. Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gårds- og bruksnavn, seternavn og naturnavn.

Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Saken gjelder følgende navn:

  • Skårer-Øgarden/Skårerødegården/Skårer-Ødegården/Skårigarden (gård 106)
  • Skårerødegården/Skårer-Ødegården (bruk 106/1)
  • Skårer-Ødegården (bruk 106/3, 106/91)
  • Skårer-Øgarden/Skårerødegården/Skårer-Ødegården/Skårigarden (bruk 106/242)
  • Ødegården (tettsteddel)

Høringsinnspill kan sendes Lørenskog kommune på e-post kultur@lorenskog.kommune.no eller til 

Lørenskog kommune
postboks 304
1471 Lørenskog

Høringsfrist: 3. november 2017.

Lørenskog kommune vil samle inn høringsinnspillene og videreformidle dem til Stedsnavntjenesten og Kartverket.

Grunneieren har rett til å bestemme skrivemåten av eget bruksnavn dersom han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.). Det er fortsatt Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket vedtar for det navneobjektet navnet opprinnelig ble brukt om, kan han/hun sende krav om det til Kartverket og legge ved slik dokumentasjon.

 

Tilbake

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen