Kandidater til Lørenskog kommunes frivillighetspris

Lørenskog kommunes frivillighetspris er etablert, og skal gå til en lokal forening, gruppe eller person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i Lørenskog.

Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme de lokale organisasjonene bak de nominerte. Prisen gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Et årlig valgt tema vil ha betydning for tildeling. Prisen består av en premie som kunngjøres 5. desember.

Det er Lørenskog frivillighetsråd som vurderer kandidater og bestemmer hvem som får prisen.

Nominer en kandidat innen 1. november.

Årets tema

Årets tema er inkludering i frivilligheten. Vi ønsker å anerkjenne frivillige som har bidratt til økt deltagelse fra innvandrere eller andre grupper som ofte faller utenfor aktivitetstilbud eller tillitsverv.

Nominer en kandidat 

Kjenner du noen som har gjort en betydningsfull frivillig innsats i forhold til inkludering i Lørenskog? 

Alle kan nominere! Send inn forslag til kandidat med begrunnelse til sekretær for Lørenskog frivillighetsråd Lillian Halvorsen på epost lilhal@lorenskog.kommune.no innen 1. november.

Forslag på kandidater skal inneholde en kort beskrivelse av det frivillige arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens frivillige innsats har hatt i forhold til årets tema.

Prisutdeling

Frivillighetsprisen deles ut av Lørenskog frivillighetsråd i forbindelse med Frivillighetskonferansen i Lørenskog som arrangeres på Frivillighetens dag 5. desember.

 

Tilbake

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen