Planprogram – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Lørenskogs gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal nå revideres. Forslag til planprogram legges nå ut på høring.

Merknader til planprogrammet eller innspill til selve planarbeidet sendes til:
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304,1471 Lørenskog,
eller e-post kultur@lorenskog.kommune.no
Merk konvolutten eller e-posten: kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Høringsfrist: 16. januar 2018.

» Forslag til planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 (pdf)

Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget behandlet den 23. november 2017, sak 070/17, forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023. 

I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser (§4-1,5-2,11-2 og 11-3) varsler Lørenskog kommune med dette oppstart av planarbeid og inviterer innbyggere, lag/foreninger/organisasjoner, rådsorgan, skoler, helseinstitusjoner og andre til å ta del i planarbeidet ved å komme med innspill.

Forslag til planprogram redegjør for formålet med planen, planprosessen, behov for utredninger og opplegg for medvirkning. Det er også lagt vekt på å presentere viktige føringer for planarbeidet og trekke frem sentrale utfordringer og tema som bør belyses i ny kommunedelplan.

 

Tilbake

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen