Livssynsåpne gravferdsseremonier

(foto: colourbox.com)

For mange pårørende er det viktig at gravferdsseremonien skjer i den avdødes ånd. Ikke alle vet at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Med en livssynsåpen seremoni kan man kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner.

Kirkelig fellesråd ved kirkevergen er gravferdsmyndighet for alle innbyggerne i kommunen. Kirkevergen kan kontaktes på
tlf. 67 93 48 00 eller kirkevergen@lorenskog.kirken.no

Det vil normalt være begravelsesbyrået som tar kontakt med kirkevergen. Begravelsesbyråene kan ellers gi informasjon, råd og praktisk hjelp til gjennomføring av seremonien.

Lørenskog kommune har laget et informasjonshefte som presenterer lokale forhold. Nedlastbart hefte (pdf)

Det finnes flere lokaler som kan brukes til livssynsåpne seremonier,
se oversikt over lokaler.

 

 

Sist oppdatert: 01.02.2019

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen