Lørenskog frivillighetsråd

Lørenskog frivillighetsråd ble stiftet 11. april 2019 og har hatt sine første møter. Rådet representerer frivilligheten i Lørenskog, dvs. alle lokale lag og foreninger og enkeltpersoner som fremmer saker eller utfører oppgaver på frivillig basis. Det er sju medlemmer i rådet fra ulike lokale foreninger: LHL Lørenskog, Lørenskog Pensjonistuniversitet, Naturvernforbundet i Lørenskog, Lørenskog husflidslag, Lørenskog turlag, Lørenskog syd speidergruppe syd og Annai Poopathu tamilsk kultursenter.

Dette blir en sentral høringsinnstans for saker som angår lokale lag og foreninger i Lørenskog. Frivillighetsrådet skal være et talerør for frivilligheten og et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen, og skal bidra til utvikling av kommunens frivillighetspolitikk.

Rådet vil arbeide med synliggjøring, rekruttering, inkludering og kompetansebygging i frivilligheten, for gode rammebetingelser og samarbeid mellom lag og foreninger og mellom frivilligheten og kommunen. Leder for rådet er per i dag ikke valgt, og frivillighetspromotor Lillian Halvorsen, som fungerer som rådets sekretær, er kontaktperson inntil videre, e-post lilhal@lorenskog.kommune.no.

Sist oppdatert: 12.06.2019

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen