Frivillighet

Finn aktivitetstilbud og frivillige oppdrag i Friskus

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Lørenskog - samlet på ett sted! Her finner du mange ulike arrangementer og aktiviteter som du kan delta på eller bidra som frivillig, samlet i en reklamefri aktivitetskalender.

I Friskus finner du også kontaktinformasjon til lag og foreninger i Lørenskog

Lørenskog frivilligsentral

Lørenskog frivilligsentral koordinerer kommunens frivillighetsarbeid og er kontaktpunkt for alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats i Lørenskog kommune. Sentralen rekrutterer frivillige som driver ulike aktiviteter og møteplasser, bidrar som besøksvenn eller inkluderingskontakt, eller bistår med leksehjelp, praktisk hjelp m.m.

Frivillighetskonferansen i Lørenskog

Frivillighetskonferansen i Lørenskog er en årlig møteplass for lag og foreninger, enkeltfrivillige, folkevalgte og kommuneansatte i anledning Frivillighetens dag 5. desember. Konferansen har ulike årlige temaer.

Lørenskogs frillighetspris

Lørenskogs frivillighetspris skal gå til en lokal forening, gruppe eller person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i Lørenskog. Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme de lokale organisasjonene bak de nominerte. Prisen gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Et årlig valgt tema vil ha betydning for tildeling. Alle kan nominere kandidater innen 1. november. Les mer om årets pris.

Lørenskog frivillighetsråd

Lørenskog frivillighetsråd ble stiftet 11. april 2019. Rådet representerer frivilligheten i Lørenskog, dvs. alle lokale lag og foreninger og enkeltpersoner som fremmer saker eller utfører oppgaver på frivillig basis. Dette er en sentral høringsinstans for saker som angår lag og foreninger i Lørenskog. Frivillighetsrådet skal være et talerør for frivilligheten og et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen, og skal bidra til utvikling av kommunens frivillighetspolitikk.

Frivillighetspolitikk

Lørenskog kommunes frivillighetspolitikk er nedfelt i en politisk plattform som ble vedtatt i kommunestyret 12. september 2018. Frivillighetspolitisk plattform inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Plattformens formål er å styrke relasjonen mellom kommunen og frivillig sektor, og bidra til forutsigbart og langsiktig samspill mellom partene.

Tilskudd og utleielokaler

Sist oppdatert: 03.10.2019

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen