Ill.: colourbox.com

Reviderte retningslinjer for kommunal støtte til kulturarbeid

Kommunens retningslinjer for støtte til kulturarbeid ble nylig revidert. De nye reglene gjelder fra 1. februar 2019. Generelt er teksten i retningslinjene forenklet og forkortet.

Det er opprettet to nye tilskuddsordninger, et idrettsstipend og en støtteordning for å gi store arrangement og festivaler innenfor kunst, kultur og idrett forutsigbare rammer og bedre utviklingsmuligheter – Tilskudd til kultur (større tilskudd).

Tilskudd til lag og foreninger for leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus er avviklet. Lag og foreninger vil i stedet få redusert prisene for leie av teknisk utstyr. Endringen vil derfor ikke påvirke det økonomiske resultatet for foreninger som leier lokaler i huset, men det vil bli en enklere og mindre byråkratisk ordning for begge parter.

For de fleste støtteordningene er det kun gjort mindre endringer, mens ordningen Tilskudd til kultur (mindre tilskudd) – tidligere Tilskudd til kulturarrangement – har fått noen flere endringer.

Les mer om kulturstøtte og se de nye retningslinjene.

Kjennhallen (foto: Siri Adorsen)

Treningstid og periodisk leie

Fristen for å søke om treningstid i idrettshaller/gymsaler og periodisk leie i kultursaler og skolelokaler er 1. mars 2019.


» Les mer

Utdeling av kulturstipend for 2018 (foto: Gard Haglund)

Kulturstipend og idrettsstipend

Lørenskog kommune har to stipendordninger for utøvere innen kultur og idrett: kulturstipend og idrettsstipend.

Formålet med ordningene er å premiere oppnådde resultater og stimulere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Søknadsfristen for begge ordningene er 1. mars 2019.

Les mer om ordningene:

Har du spørsmål om stipendordningene eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på
e-post 
kulturstotte@lorenskog.kommune.no

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Vinterferieaktiviteter for barn og ungdom

Barn og unge som er hjemme i skolens vinterferie (18.-24. februar), tilbys et variert program med aktiviteter.

På programmet står blant annet  friluftsskole, perleverksted, lesestund, familiedisko, åpen kafé, rideleir og mye annet.

» Se brosjyren med vinterferietilbud (PDF)

Torkil Damhaug fikk kulturprisen for 2017
(foto: S. Adorsen)

Kandidater til Lørenskog kommunes kulturpris

Lørenskog kommune deler hvert år ut en kulturpris for å hedre personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst, kultur og idrett i Lørenskog kommune.

Kulturprisen består av et diplom og et kunstnerisk arbeid.

Grunngitte forslag på kandidater sendes 
kultur@lorenskog.kommune.no eller
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog innen 1. mars 2019.

Ved spørsmål om kulturprisen, kontakt oss på
sbj@lorenskog.kommune.no eller 67 93 40 77.
 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen