Utdeling av kulturstipend for 2017 (foto: Gard Haglund)

Kulturstipend 2017

Lørenskog kommunes kulturstipend for 2017 ble delt ut i forbindelse med kommunestyrets siste møte 13. desember. Kulturstipendet gis til utøvere som deltar aktivt i Lørenskog kommunes kulturliv og/eller har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren. I år fikk fem utøvere kulturstipend:

  • Ina og Pia Røstvang, 10 000 kroner, livredning i vann.
  • Morten Hansen, 20 000 Kroner, triatlon
  • Frida Dahl Hovdar, 40 000 kroner, piccolofløyte
  • Martin Borge, 10 000 kroner, gitar

» Les mer

Musikk for alle

Dissimilis Norge samarbeider med Lørenskog kommune om «Musikk for alle». Dette er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

» Les mer

Planprogram – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Lørenskogs gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal nå revideres. Forslag til planprogram legges nå ut på høring.

Merknader til planprogrammet eller innspill til selve planarbeidet sendes til:
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304,1471 Lørenskog,
eller e-post kultur@lorenskog.kommune.no
Merk konvolutten eller e-posten: kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Høringsfrist: 16. januar 2018.

» Forslag til planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 (pdf)

» Les mer

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen