Julekuler (foto: colourbox.com)

Julekonserter og andre julearrangementer

Det arrangeres en rekke julekonserter, julemarkeder, juleverksteder og andre juleaktiviteter i desember. Følg med i Friskus - aktivitetskalenderen for det som skjer i Lørenskog.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – 2020.

Målet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Viktig informasjon

  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
  • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

» Les mer

Kurland fritidsklubb åpner igjen

Kurland fritidsklubb har fått midlertidige lokaler i grendehuset på Kurland (Holenveien 30, 1479 Kurland), 2. etasje.

Åpningstidene er de samme som før: tirsdager og onsdager kl. 18.00-21.00.

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen