Varsel om midlertidig stenging av utfartsparkeringen på Fredheim skole

Vi skal rehabilitere parkeringsplassen på Fredheim skole, Losbyveien 141. Arbeidet starter torsdag 3. oktober. Det vil medføre begrensede parkeringsmuligheter. Parkeringsplassen på Fredheim skole vil derfor bli stengt for utfartsparkeringen i ca. 5 uker.

Brukerne av Fredheim skole; Atelier Fredheim, Lørenskog kunstforening og Lørenskog hundeklubb kan parkere der i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Park, idrett og friluftsliv Lørenskog kommune

Søndagsåpent bibliotek på Lørenskog

Fra og med søndag 6. oktober er biblioteket åpent på søndager. Vi utvider våre betjente åpningstider, og kl. 12.00–16.00 kan du benytte bibliotekets tjenester med bibliotekfaglig hjelp tilstede. Legg søndagsturen din innom biblioteket!

Kafeen i Veiviseren holder også åpent.

Minner også om at du ved å skrive meråpent-kontrakt kan benytte biblioteket utenom betjent åpningstid (Meråpent bibliotek).

Frivillighetskonferansen i Lørenskog

En mangfoldig kommune

5. desember arrangeres Frivillighetskonferansen i Lørenskog. I år er temaet inkludering i frivilligheten.

Se programmet for årets konferanse (PDF, 208 kB) 

Meld deg på  frivillighetskonferansen i 2019 innen 1.  desember: Påmeldingsskjema

Frivillighetskonferansen i Lørenskog er en årlig møteplass for lag og foreninger, enkeltfrivillige, folkevalgte og kommuneansatte i anledning Frivillighetens dag 5. desember.


Kurland fritidshus

Kurlandsveien 30 brant ned

Kurlandsveien 30 brant ned natt til 29. september. Bygningen huser Kurland fritidsklubb og Kulturkafeen.

Det er bekreftet at det ikke er forekommet noen personskader. Ingen mennesker var i bygningen da det brant. Brannårsaken er foreløpig ukjent.  

Kurland fritidsklubb og Kulturkafeen vil som følge av hendelsen holde stengt inntil videre. Det arbeides med løsninger for tilbudene i tiden fremover. 

Kandidater til Lørenskog kommunes frivillighetspris

Lørenskog kommunes frivillighetspris er etablert, og skal gå til en lokal forening, gruppe eller person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i Lørenskog.

Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme de lokale organisasjonene bak de nominerte. Prisen gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Et årlig valgt tema vil ha betydning for tildeling. Prisen består av en premie som kunngjøres 5. desember.

Det er Lørenskog frivillighetsråd som vurderer kandidater og bestemmer hvem som får prisen.

Nominer en kandidat innen 1. november.

» Les mer

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen