Påskekylling
(Foto: colourbox.com)

Åpningstider i påsken

Veiviseren i Lørenskog hus

Mandag 15.-fredag 19. april: kl. 9.00-16.00
Lørdag 20.-søndag 21. april: kl. 10.00-16.00
Mandag 22. april: kl. 9.00-16.00

Lørenskog bibliotek

Lørdag 13. april: kl. 10.00-16.00
Mandag 15.-tirsdag 16.  april: kl. 10.00-20.00
Onsdag 17.-mandag 22. april: stengt

Lesesalen

Lørdag 13. april: kl. 9.15-17.30
Mandag 15.-onsdag 17. april: kl. 8.30-21.30
Torsdag 18.-fredag 19. april: kl. 10.00-21.30
Lørdag 20. april: kl. 10.00-17.30
Søndag 21. april: stengt
Mandag 22. april: kl. 10.00-21.30

Kjenn folkebad

Lørdag 13.-søndag 14. april: kl. 10.00-17.00
Mandag 15.-onsdag 17. april: kl. 10.00-15.00
Torsdag 18.-mandag 22. april: stengt

Lørenskog kino

Kinoen holder åpent hele påsken.
Se kinoens nettsider for program.

Ledig stilling som landbrukssjef

Det skal opprettes et Regionkontor landbruk 1. januar 2020. Dette vil være et interkommunalt kontor for tre eller fire kommuner; Oslo, Rælingen, Lørenskog og eventuelt Nittedal. Lørenskog kommune blir vertskommune. 

Vi lyser nå ut stillingen som landbrukssjef. Søknadsfrist: 8. mai 2019.

Se hele utlysningsteksten

Høring av planforslag – Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Kommunestyret vedtok i sak 026/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 ut på høring.

» Her kan du lese hele planen

Eventuelle merknader eller innspill til planforslaget sendes per e-post til kultur@lorenskog.kommune.no innen 3. mai.

Veiviseren i Lørenskog hus - Lørenskogs nye møteplass

30. mars åpner Lørenskogs nye møteplass. Kafeen Veiviseren i 1. etasje på Lørenskog hus blir husets nye «hjerte», og skal romme både kultur, seniortreffsted og frivillighet.

Les artikkel om Veiviseren i Romerikes Blad

Tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus

Akershus fylkeskommune har opprettet en ny tilskuddsordning for frivilligheten. Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler i Akershus.

Les mer om ordningen på fylkeskommunens hjemmeside

Søknadsfrist er 30. april.

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen