Lillian Halvorsen

Ny satsing på frivillighet i Lørenskog kommune

Lillian Halvorsen er nyansatt som frivillighetspromotor/leder for et treårig prosjekt i Lørenskog kommune som skal videreutvikle frivilligheten i kommunen. Prosjektet skal utvikle kommunens fremtidige frivillighetsplattform. Initiering, mobilisering, samordning og synliggjøring av frivillig aktivitet i kommunen skal være i høysetet. 

Lillian Halvorsen vil også ha ansvar for å videreutvikle kommunens frivilligsentral som skal være en koordinerende enhet og et faglig ressurssenter for frivillighet i kommunen. Koordinering og utvikling av samarbeidet med og mellom organisasjoner og enkeltpersoner og Lørenskog kommune, samt utvikling av gode og effektive samarbeidsmetoder for frivillighet internt i de kommunale tjenestene, blir viktige arbeidsoppgaver fremover.

Lillian har erfaring fra kommunal virksomhet og har jobbet i flere frivillige organisasjoner.

Musikkinstrumenter Musikkinstrumenter
(foto: colourbox.com)

Musikk for alle

Dissimilis Norge samarbeider med Lørenskog kommune om «Musikk for alle». Dette er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

» Les mer

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her finner dere også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.

» Les mer

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen