Administrasjonen

Ledelse

Kulturs lederteam består av kommunaldirektør og virksomhetsledere:

Kommunaldirektør Kultur Nina Kongtorp
Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Rakel Rauntun
Virksomhetsleder kulturproduksjon: Merete Rustand Solli
Rektor Lørenskog musikk- og kulturskole: Finn Evensen
Virksomhetsleder bibliotek, frivillighet, tolketjeneste: Toini Kristensen

Ansatte

Oversikt over ansatte med arbeidsplass i Kulturs base, Lørenskog hus, 8. etasje:

Kommunaldirektør Kultur
Nina Kongtorp
Direktetlf.:468 21 378
E-post:ninkon@lorenskog.kommune.no
Rådgiver
Siri Adorsen
Kommunaldirektørens kontor
Direktetlf.:488 96 912
E-post:sao@lorenskog.kommune.no
Førstekonsulent
Inger-Lise Reitan
Kommunaldirektørens kontor
Direktetlf.:990 30 921
E-post:ingrei@lorenskog.kommune.no
Kulturprosjektleder
Ola Beskow
Kommunaldirektørens kontor
Direktetlf.:922 19 250
E-post:obe@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder
Toini Kristensen
Bibliotek, frivillighet, tolketjeneste
Direktetlf.:907 93 632
E-post:toikri@lorenskog.kommune.no
Leder for frivillighet og møteplassutvikling
Mildrid Solholm
Bibliotek, frivillighet, tolketjeneste
Direktetlf.:476 29 306
E-post:mso@lorenskog.kommune.no
Koordinator Veiviseren
Carina Loe Ekrem
Bibliotek, frivillighet og tolketjeneste
Direktetlf.:410 31 681
E-post:carekr@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder
Rakel Rauntun
Park, idrett og friluftsliv
Direktetlf.:958 64 686
E-post:rakrau@lorenskog.kommune.no
Idrettskonsulent
Morten Ingebretsen
Park, idrett og friluftsliv
Direktetlf.:997 89 250
E-post:mig@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder
Merete Rustand Solli
Kulturproduksjon
Direktetlf.:918 80 008
E-post:mesoll@lorenskog.kommune.no
Produsent
Christian Bell
Kulturproduksjon, Lørenskog hus
Direktetlf.:452 16 409
E-post:chb@lorenskog.kommune.no
Markedsfører
Mari Rem Groeng
Kulturproduksjon, Lørenskog hus
Direktetlf.:976 93 411
E-post:mgroen@lorenskog.kommune.no
Kinosjef
Steinar Tveiten
Kulturproduksjon, Lørenskog kino
Direktetlf.:414 56 430
E-post:stv@lorenskog.kommune.no
Kioskansvarlig
Shadi Maleki
Kulturproduksjon, Lørenskog kino
Direktetlf.:
E-post:shamal@lorenskog.kommune.no
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen