Kultur

Kultur består av ca. 100 medarbeidere som har som hovedoppgave å arbeide for at Lørenskog kommunes innbyggere skal få et allsidig kulturtilbud – med opplevelser, utfordringer og aktiviteter.

» Mål for kulturarbeidet

Organisasjon

Kultur er organisert i kommunaldirektørens kontor og seks virksomheter:

Kommunaldirektørens kontor er navnet på den samlede administrasjonen for Kultur. Kontoret har hånd om oppgaver i forhold til kultur- og idrettsutvalget, strategisk arbeid, utvikling og overgripende økonomi-, personal- og informasjonsspørsmål. Kontoret har videre ansvar for kulturvern, museum, kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, Den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend. Ansvaret for kommunens engasjement i forbindelse med Den norske kirke og andre livssynssamfunn, kirkegård og krematorium ligger også til kommunaldirektørens kontor.

Kultur og fritid omfatter fire fritidsklubber og Åpen hall-prosjektet Fridays, aktivitetshuset Volt, Lørenskog frivilligsentral, ferietilbud, UKM, besøksgård, kultursenteret Fredheim skole, kulturstøtte og ulike arrangement (bl.a. Internasjonal basar), fritidstilbud for funksjonshemmede (bl.a. kulturkafeen i Kurland fritidshus) og kultur- og velferdstiltak for eldre (bl.a. Kultur 60+).

Idrett og friluftsliv omfatter Kjenn folkebad, Sørlihavna aktivitetspark, anlegg og områder for idrett og friluftsliv og andre idretts- og friluftsformål; herunder Rolvsrud friidrettsanlegg, Lørenskoghallen, Fjellhamarhallen, Skårerhallen og Kjennhallen, diverse løkker og nærmiljøanlegg, turveier, bade- og rasteplasser og skiløypenettet i marka. Virksomheten er også engasjert i folkehelsearbeid.

Kulturhus omfatter Lørenskog hus (kulturhusdriften), Kjenn samfunnshus og Rådhusparken.

Kino omfatter Lørenskog kommunes kinodrift / Lørenskog kino.

Bibliotek omfatter Lørenskog bibliotek, hovedbiblioteket, samt oppsøkende virksomhet.

Tolketjenesten omfatter tolketjenester for statlige, kommunale og fylkeskommunale oppdragsgivere, samt oversettertjenester for eksterne kunder.

Base og kontaktinfo

Kulturs base er i 8. etasje i Lørenskog hus, Festplassen 1.

Postadresse: Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog
Telefon: 67 93 40 00

Offisielle digitale brev sendes til kultur@lorenskog.kommune.no

Kommunaldirektør Kultur: Nina Kongtorp

» Administrasjon

Sist oppdatert: 05.10.2014

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen