Kulturminner

Lørenskog kirke (Foto: André Clemetsen)

Målet for kulturminnearbeidet er:

  • å bevare et representativt utvalg av kulturminner i Lørenskog
  • å formidle bredden i kommunens historiske utvikling
  • å bidra til økt interesse for lokalhistorien
  • å utvikle gode møteplasser for kunnskapstilegnelse og opplevelser

Lørenskog kommune har utarbeidet:

Kulturminnevernplanen er under rullering. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 26. november 2014.

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 488 96 912.

 

Kart, bilder og andre dokumenter:

Temakart: kulturminner i Lørenskog 

Det er samlet ca. 1000 fotografier fra slutten av 1800-tallet og fram til ca. 1970:
Akershusbasen i Digitalt Museum.

Bevaringsplan for Lørenskog kirkegård og gravlund (pdf)
vedtatt i Lørenskog kirkelige fellesråds møte 20. oktober 2015.

 

Sist oppdatert: 22.01.2020

 
 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

» Kontaktinformasjon

Telefon: 67 93 44 52

Sideansvarlig:
Siri Adorsen