Skårer gård

Skårer gård (foto: André Clemetsen)

Gården er sannsynligvis fra sen vikingtid. Låven har gjennomgått mange forandringer siden den eldste delen ble oppført på slutten av 1700-tallet. Den eldste delen av våningshuset er fra samme periode. Stabburet er fra 1860. Gårdsdriften opphørte på slutten av 1960-tallet.

Skårer gård består av hovedbygning, låve og stabbur. Gårdsanlegget er typisk slik det fortsatt lå i 1950-åra. Bygningene har gjennomgått diverse ombygginger. De gir et interessant bilde av et gårdsanlegg preget av omlegginger i jordbruket. I våningshuset er det blant annet innredet en stasstue og et sengekammers slik det var på en gård ved århundreskiftet. På låvebrua er det en landbruksutstilling. I fjøsdelen er lokalhistoriske utstillinger. Kafeen i stabburet er åpen under alle arrangementer.

Kommunen kjøpte bygningene og deler av eiendommen i 1971. Fra 1986 har gården hatt status som Lørenskog bygdemuseum. I 2006 inngikk Lørenskog kommune en avtale med Akershus fylkesmuseum, nå Museene i Akershus (MiA), om å drive bygdemuseet. Skårer gård er kjernen i bygdemuseet. I tillegg hører Skulerudstua og Vasshjulet i Losby til museumsstrukturen.

 

 

Sist oppdatert: 26.02.2020

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

» Kontaktinformasjon

Telefon: 67 93 44 52

Sideansvarlig:
Siri Adorsen