Kulturpris og stipender

Torkil Damhaug fikk kulturprisen for 2017
(foto: S. Adorsen)

Lørenskog kommune deler årlig ut en kulturpris og ett eller flere kulturstipend.

Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjon, som bor eller har sitt kulturelle virke i Lørenskog kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige.

Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Lørenskog kommunes kulturliv og/eller har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Lørenskog.

Kultur- og idrettsutvalget tildeler kulturpris og kulturstipend på bakgrunn av innkomne forslag.

Sist oppdatert: 12.06.2017

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen