Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål

Formålet med tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål er å stimulere at det blir arrangert et bredt spekter av åpne kulturarrangementer i Lørenskog og frittstående enkeltprosjekter på kulturområdet som har betydning for Lørenskog eller som primært er rettet mot Lørenskogs befolkning.

Søknadsfrist: senest 4 uker før tiltaket skal realiseres.
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 67 93 44 53 eller ingsme@lorenskog.kommune.no

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus:
Informasjon og retningslinjer
. For å søke på denne ordningen benyttes søknadsskjema for tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål.

Sist oppdatert: 08.09.2017

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen