Søknad om fastsettelse av leiestatus ("gratisprinsippet")

Formål: Bestemmelsene skal sikre gode driftsvilkår for lag og foreninger i Lørenskog og samtidig ivareta og sikre at de anlegg kulturtjenesten har brukeransvaret for kan drives på en forsvarlig måte og med tilfredsstillende kvalitet.

Søknadsfrist: ingen, men fortrinnsvis før 2. mai.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 67 93 44 53 eller ingsme@lorenskog.kommune.no

Det er et krav til organisasjonene som søker driftstilskudd, at de har registrert seg i Lørenskogportalen.

Sist oppdatert: 05.09.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen