Retningslinjer - kulturpris

9.1 Forslag

Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner m.v.
Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og kommunaldirektør Kultur kan fremme egne forslag.

Ordningen har ikke eget skjema.

Forslagsfrist er 1. mars.

Forslag sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no eller
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog.

9.2 Kandidater

Kulturprisen kan tildeles en person, gruppe, institusjon eller organisasjon som har en tilknytning til Lørenskog kommune, og som enten har:

  • utmerket seg ved fremragende innsats/prestasjoner på kulturområdet, eller
  • satt kulturlivet på dagsordenen og slik vært en god ambasadør for Lørenskog.

Kulturprisen kan ikke tildeles personer som er ansatt av det offentlige for kulturarbeid i tjenesten. 

Ingen kan få prisen mer enn en gang.

9.3 Formål

Formålet med prisen er å hedre personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst, kultur og idrett i Lørenskog kommune.

9.4 Grunnlag for vurdering av kandidater

Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Lørenskog.

9.5 Behandling

Kultur-, idrett- og frivillighetssutvalget tildeler kulturpris på bakgrunn av innkomne forslag.

Kulturprisen består av et diplom og et kunstnerisk arbeid.

Overrekkelse av kulturprisen skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller kommunestyremøte.

 

Sist oppdatert: 08.02.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen