Tilskudd til lag og foreninger for leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus

Tilskuddet går til lokale lag og foreninger som arrangerer åpne kulturarrangementer i kultursalene i Lørenskog hus.

Det må søkes om tilskuddet, og dette gjøres på søknadsskjemaet for
Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål
.

Lokale lag og foreninger som søker om og får tildelt tilskudd til kulturarrangement i Lørenskog hus, vil automatisk også få tildelt tilskudd til teknikk. Det er også mulig å kun søke om tilskuddet til teknikk, og det benyttes også da søknadsskjema for «Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål».

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 67 93 44 53 eller ingsme@lorenskog.kommune.no

Retningslinjer for denne støtteordningen:
prisreduksjon ved leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus


Det gis allerede i dag støtte til leie av teknisk utstyr med mer over støtteordningen «Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål». Ordningen «Tilskudd til lag og foreninger for leie av teknisk utstyr i Lørenskog hus» kommer i tillegg til den eksisterende ordningen. 

  • Støtten gis til lokale organisasjoner som arrangerer åpne kulturarrangement i Lørenskog hus.
  • Med «teknisk utstyr» menes i denne sammenheng både teknisk utstyr og teknikere.
  • Med «ikke-kommersielle aktører» menes i denne sammenheng lokale organisasjoner som i henhold til vedtatte retningslinjer for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune defineres slik: «En lokal organisasjon er en organisasjon som etter søknad har dokumentert at de oppfyller kriteriene for driftsstøtte eller leiestatus A eller B».
  • Prisreduksjonen gjelder for alle kultursalene i Lørenskog hus.
  • For å komme i betraktning må man søke om økonomisk støtte. Tilskudd til teknisk utstyr/teknikere gis som et tillegg til støtteordningen «Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål». Det benyttes eksisterende søknadsskjema for «Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål».
  • Tilskudd til teknisk utstyr og teknikere vil bli gitt med 50 % av utgiftene.
  • Behandling av søknad følger vanlig prosedyre, med utbetaling av tilskudd etterskuddsvis mot fremlagt rapport/regnskap.

Sist oppdatert: 31.01.2017

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen