Tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg

Formålet med tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg er å gi støtte til organisasjoner som har egne idrettsanlegg eller som leier av andre (med eller uten driftsansvar for anlegget) og som ikke har tilfredsstillende tilbud om å drive sin aktivitet i kommunale anlegg.

Det kan ikke søkes om tilskudd til leie av Lørenskog kommunes anlegg eller for tjenester som søkeren ivaretar gjennom driftsavtale med Lørenskog kommune.

Søknadsfrist: 2. mai
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på 67 93 44 31, eller kultur@lorenskog.kommune.no

» Retningslinjer
» Elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 05.01.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen