Tilrettelagte fritidsaktiviteter

colourbox.com

Helse og omsorg og Kultur har i samarbeid med frivillige organisasjoner laget en brosjyre med oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter for mennesker med behov for dette.

» Tilrettelagte fritidsaktiviteter høst 2018/vår 2019
(brosjyren i pdf-format)

Et utgangspunkt for alle fritidsaktiviteter i kommunen er at disse skal kunne benyttes av alle. I denne oversikten er det imidlertid lagt vekt på at de ulike aktivitetene er spesielt tilrettelagt.

Sist oppdatert: 12.07.2018

 
 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 6. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Lørenskog kommune
Lørenskog frivilligsentral
Postboks 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 44 44

Sideansvarlig:
Mildrid Solholm