Tolketjenesten for Skedsmo, Lørenskog og Rælingen

Foto: colourbox.com

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Det ble i 2016 vedtatt et forbud mot bruk av barn som tolk.

Tolketjenesten har oppdragsavtaler med omtrent 100 tolker og oversettere på 54 språk og dialekter.

Tolkene er over 20 år og har utdannelse på minimum artiumsnivå. De har gode språkkunnskaper på norsk og sitt tolkespråk. De kjenner norske samfunnsforhold og levesett og har gjennomgått kurs i tolketeknikk og tolkeetikk. Tolker har taushetsplikt. Vi prioriterer å bruke tolker som har gjennomført og bestått Tospråklig test og helst skal de også ha tolkeutdanning. OsloMet har ansvaret for både test og utdanning.

» Praktiske tips ved bruk av tolk

» Retningslinjer for bruk av tolk i Lørenskog kommune

Bestilling av tolkeoppdrag:
tolkeoppdrag@lorenskog.kommune.no

Leder tolketjenesten: Katrine Amundsen
e-post: katamu@lorenskog.kommune.no

Telefon tolketjenesten: 67 93 44 80

Besøksadresse: Lørenskog hus 8. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Postadresse: Lørenskog kommune, Tolketjenesten, postboks 304, 1471 Lørenskog 

 

 

Sist oppdatert: 31.01.2019

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen