Tolketjenesten

Foto: colourbox.com

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Tolketjenesten for Rælingen, Skedsmo og Lørenskog har 100 tolker og oversettere på 54 språk og dialekter. Vi tolker for statlige, kommunale og fylkeskommunale oppdragsgiver i vårt område, men selger også tolke- og oversettertjenester til eksterne kunder ved kapasitet.

Våre tolker er over 20 år og har utdannelse på minimum artiumsnivå. De har gode språkkunnskaper på norsk og sitt tolkespråk. De kjenner norske samfunnsforhold og levesett og har gjennomgått kurs i tolketeknikk og tolkeetikk. Tolker har taushetsplikt.

Vi driver rekruttering og opplæring av nye tolker samt oppfølging av tolker underveis. Det holdes også kurs for ansatte i kommunene som kommuniserer gjennom tolk.

» Praktiske tips ved bruk av tolk

» Retningslinjer for bruk av tolk i Lørenskog kommune

Bestilling av tolkeoppdrag:
tolkeoppdrag@lorenskog.kommune.no

Virksomhetsleder tolketjenesten: Torunn Mikkelsen:
e-post: tme@lorenskog.kommune.no
tlf.: 67 93 44 80

Besøksadresse: Lørenskog hus 8. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Postadresse: Lørenskog kommune, Tolketjenesten, postboks 304, 1471 Lørenskog 

 

 

Sist oppdatert: 14.02.2017

 
 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen