Praktiske tips ved bruk av tolk

Før samtalen

 • Bestill tolk i god tid. 1-2 uker er tilstrekkelig.
 • Vurder om telefontolk kan benyttes.
 • Gi stikkord om samtalens innhold og antall personer som skal delta.
 • Vær nøye med å klargjøre hvilket språk/dialekt det skal bestilles tolk til.
 • Sett av nok tid (tospråklig samtale med tolk tar lengre tid enn en ettspråklig samtale).
 • Tenk igjennom plassering i rommet.
 • Ikke la tolken vente sammen med den minoritetsspråklige brukeren.
 • La tolken forklare sin funksjon i begynnelsen av samtalen.

Under samtalen

 • Snakk til din samtalepartner – ikke om han/henne.
 • Henvend deg til samtalepartneren – ikke til tolken.
 • Trekk aldri tolken inn i en samtale.
 • Ikke si noe du ikke vil ha oversatt.
 • Fatt deg i korthet og gi tolken mulighet til å oversette.
 • Uttrykk deg klart og konkret.
 • Legg inn pauser. Tolken bør ha pause alene (uten minoritetsspråklige til stede).
 • Respekter tolkens tid. Det er ditt ansvar å avrunde samtalen til avtalt tid.

Etter samtalen

 • Ikke la tolken forlate stedet samtidig med den minoritetsspråklige brukeren.
 • Kontakt tolketjenesten med eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger.

Sist oppdatert: 07.03.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen