Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk og oversetter

  • Ansatte i Lørenskog kommune har etter forvaltningsloven §§ 11 og 17 et ansvar for at kommunikasjonen i samtaler med minoritetsspråklige er entydig og forståelig. Det er den ansatte (fagperson/saksbehandler) sitt ansvar å sørge for tolk når dette er et behov. På denne måten ivaretas rettssikkerheten og likebehandlingen som våre innbyggere har krav på.

  • Tolk og skriftlige oversettelser bestilles av tolketjenesten for Lørenskog på din side i portalen https://tolketjenesten-lorenskog.proweb.no/intranett. Ta kontakt med tolketjenesten på tlf. 67 93 44 80 dersom du ikke har mottatt brukerinformasjon (brukernavn og passord). Har du spørsmål eller utfordringer ved bruk av nettsiden kan du ta kontakt med support hos Proweb AS, tlf. 334 83 232, support@proweb.no

  • Før bestilling skal det vurderes om telefontolking eller skjermtolking kan benyttes framfor oppmøtetolk. Her kan tolketjenesten gi råd og veiledning.

  • Bestillinger skal inneholde tidspunkt, varighet og tema for samtalen, språk/dialekt, fullstendig adresse til oppmøtested (ved oppmøtetolking), navn og telefonnummer på kontaktperson. Dersom det foreligger spesielle behov ved tolkeoppdraget skal dette opplyses om og begrunnes i eget felt på bestillingen.

  • Direktebestilling av tolk gjøres kun unntaksvis og bare etter egen avtale med tolketjenesten. Det er ikke anledning til å bestille fra andre tolkeformidlere, uten etter avtale med tolketjenesten.

  • Tverrfaglige og andre større møter bør bestilles i god tid, og det skal alltid opplyses om dette i bestillingen.

  • Bestillere må forholde seg til best kvalifiserte, og tilgjengelige tolk – uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og lignende.

  • Ansatte som kommuniserer gjennom tolk bør ha opplæring. Planlagte kurs gjøres tilgjengelig på Lørenskog kommunes opplæringsportal. 

  • For ansatte i Lørenskog kommune finnes mer informasjon om rutiner og retningslinjer på Compilo. 

Sist oppdatert: 26.03.2020

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen