Retningslinjer for bruk av tolk i Lørenskog kommune

 • Tolk bestilles på mail: tolkeoppdrag@lorenskog.kommune.no.
 • Bestillinger skal innehold tidspunkt (gjerne med alternativer), varighet og type samtale, språk og nøyaktig adresse til oppmøtested, samt enhetsnavn på den som skal belastes for utgiften.
 • Direktebestilling av tolk gjøres kun unntaksvis og bare etter egen avtale med tolketjenesten.
 • Hvert språk er et eget marked med ulik tilgang til kvalifiserte tolker. Enkelte språk har derfor vanskeligere tilgang enn andre og krever større fleksibilitet fra bestillere.
 • Alle endringer i tidspunkt, eller avbestilling gjøres til tolketjenesten – ikke til tolken direkte.
 • Før bestilling skal det vurderes om telefontolk kan benyttes fremfor oppmøtetolk.
 • Tverrfaglige møter må avtales i god tid, og det skal alltid opplyses om dette i bestillingen.
 • Navn på kontaktperson og mobilnummer oppgis dersom oppdraget er etter kontortid.
 • Tolketjenesten skal samordne oppdragene. Dette for å redusere kommunens totale utgifter til tolketjenester. Bestillere må derfor vise fleksibilitet for endring når dette er mulig.
 • Bestillere må forholde seg til best kvalifiserte, og tilgjengelige tolk – uavhengig av kjønn.
 • Tolketjenesten må ha beskjed dersom tolk ikke møter til avtalt tid, eller oppdraget varer lenger enn avtalt. Vær klar over at tolken kanskje skal på annet oppdrag og ikke alltid kan forlenge tiden.
 • Alle som kommuniserer gjennom tolk bør ha opplæring. Kurstilbud ligger på kommunenes opplæringsportal. Les ellers våre praktiske tips og råd

Sist oppdatert: 07.03.2018

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen