Kulturlokaler

Storstua (foto: Christian Bell)

Lørenskog hus

Lørenskog hus har flere lokaler egnet for konferanser, møter og kulturarrangementer. Mer info om Lørenskog hus: lorenskoghus.no

Informasjon om utleie av Lørenskog hus:

Periodisk leie i Lørenskog hus:
Søknadsfrist for sesongen høsten 2017/våren 2018 er 1. mars 2017.

Arrangører av publikumsarrangement kan levere inn bilde- og tekstmateriale til Lørenskog hus’ kulturprogram innen følgende frister:

  • Vårprogram: 15. november
  • Høstprogram: 15. mai

Sendes per e-post til chb@lorenskog.kommune.no

 
 
Kjenn samfunnshus (foto: Christian Bell)

Kjenn samfunnshus

Salen har plass til 250 sittende personer og 300 stående. Den passer derfor bra for alle typer store arrangement.

Søknadsfristen for å søke om periodisk leie for sesongen høsten 2017/våren 2018 er 1. mars 2017.

 
 
Veggen utenfor Volt scene (foto: Volt)

Aktivitetshuset Volt

Lokalene i aktivitetshuset Volt kan leies ut til ungdomsformål og kulturelle, kommersielle og private formål.

NB: Volt leies ikke ut i skolens ferier.

 
 
Kurland fritidshus

Kurland fritidshus

Kurland fritidshus kan leies til fødselsdager, møter og andre festligheter.

NB: Fritidshuset leies ikke ut i skolens ferier.

 
 
Skårer gård (foto: André Clemetsen)

Lørenskog bygdemuseum

Lørenskog bygdemuseum har særpregede lokaler til leie både på Skårer gård og på Skulerudstua ved Losby. Lokalene leies ut gjennom museet.

 
 

Fylkeskommunale lokaler

Frivillige organisasjoner kan få låne/leie fylkeskommunale lokaler i Akershus, herunder videregående skoler, til sin virksomhet. Ny forskrift om dette ble vedtatt av fylkestinget i Akershus fylkeskommune 16. juni i år.

Informasjon om ordningen: Forskrift om utlån og utleie, søknadsskjema og utleiesatser kan hentes på www.akershus.no/Om-fylkeskommunen/Eiendommer/Utleie/ 

 

Sist oppdatert: 31.01.2017

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen